Lietošanas noteikumi klientiem

Lietošanas noteikumi klientiem

Partly ir mobilā lietotne, kas Klientiem nodrošina palīdzību ar dažādiem mājsaimniecības darbiem (kā, piemēram, santehnikas, elektrības, remontdarbu, uzkopšanas, dzīvnieku pieskatīšanas u.c.), savienojot šo mājsaimniecības darbus ar pārbaudītiem Pakalpojumu sniedzējiem (Partly sadarbības partneriem vai neatkarīgiem Pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti Partly sistēmā). SIA Partly (reģistrācijas numurs 50203153221), kas dibināta Latvijas Republikā, ir tiesību turētājs un Partly lietotnes nodrošinātājs.

1. Partly lietošanas pamatprincipi

1.1. Partly lietotnes izmantošana pieprasa programmatūras uzstādīšanu, lietotāja konta reģistrāciju un piekrišanu Partly Lietošanas noteikumiem. Partly lietotnes uzstādīšanas laikā lietotājam tiek piešķirts lietotāja identifikācijas (ID) numurs, kas tiek glabāts Partly datu bāzē.

1.2. Lietojot Partly, Klients par pakalpojumiem norēķinās, izmantojot Partly maksājumus, kur pie lietotnes tiek piesaistīta bankas karte.

1.3. Jautājumu vai sūdzību gadījumā lietotājs var sazināties ar Partly atbalsta komandu, caur mobilās lietotnes Atbalsta sadaļu vai rakstot uz e-pastu team@partlyapp.com.

1.4. Lietojot Partly lietotni, katrs lietotājs ir atbildīgs par sava profila datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, maksājumu karte).

2. Mobilo maksājumu nosacījumi

2.1. Partly lietotnes lietotājs norēķinās ar kredītkaršu un mobilajiem maksājumiem, kas prasa iepriekšēju kartes datu aktivizēšanu lietotnē un piekrišanu Partly Lietošanas noteikumiem.

2.2. Veicot kredītkaršu un mobilos maksājumus, SIA Partly nav maksājuma saņēmējs, bet gan tikai veic šo maksājumu pārsūtīšanu Pakalpojumu sniedzējiem.

2.3. Veicot kredītkaršu un mobilos maksājumus, Partly var pievienot karšu apstrādes pakalpojumu maksu Klientam. Norādītā pakalpojuma maksa ietver maksājumu komisijas maksas (iesk. Visa, MasterCard vai citu karšu apstrādes pakalpojumu maksu).

2.4. Kredītkaršu maksājumu starpniecība Partly lietotnē tiek veikta, izmantojot Stripe Payments Europe, Ltd., sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šādiem lietošanas un privātuma noteikumiem –  https://stripe.com/en-lv/privacy

2.5. Partly ir atbildīgs par kredītkaršu maksājumu pareizu darbību un nodrošina karšu maksājumu lietotājiem atbalstu problēmu risināšanā. Kredītkaršu un mobilo maksājumu saistīto strīdu atrisināšana notiek ar Partly starpniecību. Partly kredītkaršu un mobilo maksājumu atbalsta komandas kontaktinformācija: e-pasts team@partlyapp.com, tālruņa numurs +371 26398298. Iesūtītie pieprasījumi caur e-pastu atbildi saņems 1-2 darba dienu laikā. Partly izskata visas ar kredītkaršu un mobilajiem maksājumiem saistītās sūdzības un iesniegumus 5 (piecu) darba dienu laikā.

2.6. Piedāvājot kredītkaršu un mobilos maksājumus, Partly darbojas kā ekonomiskais aģents Pakalpojumu sniedzējiem. Klienta saistības pret Pakalpojumu sniedzēju tiks uzskatītas par izpildītām brīdī, kad apmaksas uzdevums ir izpildīts un naudas līdzekļi par pakalpojuma/mājsaimniecības darba izpildi tiek ieskaitīti Pakalpojumu sniedzēja Stripe kontā. Partly nav atbildīgs par Klienta maksājuma nepareizu izpildi.

3. Darba publicēšana un atcelšana

3.1. Ja Partly lietotnes lietotājs aizpilda darba publicēšanas formu un nospiež pogu “Publicēt”, šis darbs tiek uzskatīts par publicētu un būs pieejams visiem Pakalpojumu sniedzējiem, kuri būs izvēlējušies attiecīgo kategoriju.

3.2. Klients savu publicēto darbu var atcelt gadījumos, ja :

  • Pakalpojumu sniedzējs vēl nav pieteicies darbam (šajā gadījumā netiek iekasēta maksa);
  • Pakalpojumu sniedzējs ir pieteicies darbam, bet Klients izvēlas atcelt darbu (šajā gadījumā no Klienta tiek iekasēta maksa par meistara/-u piesaisti 1.50 EUR apmērā);

3.3. Ja Klients ir vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par darāmā darba budžetu/kopējām izmaksām un ir apstiprinājis šīs izmaksas, tad darbam mainās statuss uz “Apstiprināts”. Šajā statusā darbs vairs nevar tikt atcelts, bet Klients var lūgt Pakalpojuma sniedzēju pabeigt esošo darbu un pieteikt naudas atmaksu pēc tam, kad darba status ir “Pabeigts”. Klientam jārēķinās ar to, ka no viņa tiks iekasēta visa kopējā pakalpojuma summa. Atlīdzību var pieteikt rakstot Partly atbalsta komandai uz (team@partlyapp.com) vai caur Mani darbi -> Pabeigtie (Atver konkrētā darba kartiņu) -> Pieteikt atlīdzību. Pieteikt atlīdzību var 48 stundu laikā pēc darba pabeigšanas, gadījumā, ja Klients to neveic norādītajā laika intervālā, tad pēc 48 stundām Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri automātiski pārskaita pakalpojuma maksu Pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Partly ir tiesības atsaukt lietotāja tiesības izmantot lietotni, ja lietotājs atceļ vismaz 30% no publicētajiem darbiem. Šādā gadījumā Partly informē lietotāju par kopējo darbu atcelšanas skaitu un noteikumu pārkāpumu, kā arī atsauc lietotnes izmantošanas tiesības. Partly izmantošanas tiesības var tikt atsauktas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Pēc tam lietotājs var atkal aktivizēt savu kontu, sazinoties ar vietējo atbalsta komandu (team@partlyapp.com).

4. Pakalpojumu sniedzēja maiņa

4.1. Partly Klientiem ir unikāla iespēja mainīt Pakalpojumu sniedzēju, lai atrastu sev piemērotāko palīgu ikdienas sadzīves darbu atrisināšanā.

4.2. Pakalpojumu sniedzēju Klients var nomainīt statusā “Pieteicies”.

4.3. Šī funkcija paredzēta, lai nomainītu Pakalpojumu sniedzēju gadījumos, kad klients nav apmierināts ar Pakalpojuma sniedzēja komunikāciju vai cenas piedāvājumu.

5. Klientu pienākumi un saistības

5.1. Klients uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, radītajiem bojājumiem un zaudējumiem, izmantojot Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Klients nedrīkst:

5.1.1. kaitēt fiziski vai netieši Pakalpojumu sniedzējam;

5.1.2. lamāties, rupji izrunāties vai morāli kaitēt Pakalpojumu sniedzējam;

5.1.3. novērst uzmanību, izturēties rupji vai necienīgi, pavedināt, fiziski pieskarties vai jebkādā citā veidā nepieklājīgi izturēties pret Pakalpojumu sniedzēju;

5.1.4. maksāt ārpus Partly lietotnes;

5.1.5. likt Pakalpojumu sniedzējam pārkāpt jebkādus likumus vai noteikumus, kurus ir noteikusi valsts;

5.1.6. aiztikt vai ņemt lietas vai ierīces, kuras pieder Pakalpojumu sniedzējam.

6. Partly lietotnes izmantošana

6.1. Partly ir mobilā lietotne, kas ļauj tās lietotājiem, daloties ar informāciju par veicamo darbu un profila informāciju, pieprasīt un atrast piemērotu Pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbu atrisināšanai.

6.2. Partly lietotnes izmantošana ir balstīta uz neekskluzīvu licenci, kuru ir izdevusi SIA Partly. Licences līgums ir derīgs uz neierobežotu laiku un lietotājiem ir bez maksas. Ja rodas defekti ar programmatūru, mēs tos cenšamies salabot, cik ātri vien iespējams, bet, lūdzu, paturiet prātā, ka lietotnes darbība var tikt ierobežota tehnisku kļūdu gadījumā, un mēs nevaram garantēt neierobežotu un nevainojamu lietotnes funkcionēšanu visu laiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Partly lietotnes nepareizas darbības dēļ vai arī, ja Partly lietotne nedarbojas, vai nav pielietojama lietotāja vēlamajā veidā. Gadījumā, ja tiek atceltas lietotāja tiesības izmantot lietotni, tad attiecīgi tiek atcelta arī neekskluzīvā licence.

6.3. Tā kā Partly lietotne ir līdzeklis saziņai starp Pakalpojumu sniedzējiem un Klientiem, Partly nevar ietekmēt vai uzņemties jebkādu atbildību par Pakalpojumu sniedzēja kvalitāti , izņemot gadījumus, kad tiek izmantots Premium Pakalpojumu sniedzējs, jo Premium izvēle sniegtajiem pakalpojumiem nodrošina garantiju un civiltiesisko apdrošināšanu. Visos pārējos gadījumos Partly nevar garantēt precīzu un nevainojamu Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu nodrošināšanu. Lai atrisinātu sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

6.4. Partly lietotne netiek uzskatīta par mājsaimniecības pakalpojumu sniedzēju vai starpnieku. Partly lietotne nav līdzeklis mājsaimniecības darbu veikšanai, pakalpojumu organizēšanai vai sniegšanai. Partly nesniedz aģentūras pakalpojumus, lai atrastu Klientus Pakalpojumu sniedzējiem.

6.5. Partly nodrošina tikai platformu, tehnoloģiju, kas ļauj Klientiem (darba publicētājiem) sameklēt Pakalpojumu sniedzējus bez tiešas Partly iesaistes procesā.

7. Reģistrējot savu Partly kontu, lietotājs pieņem šādus noteikumus:ā

7.1. Partly ir tiesības pievienot Partly lietotnes lietotāja personas datus Partly datubāzē un nosūtīt personas datus Pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Partly privātuma politiku (https://partlyjobs.com/lv/privatuma-politika/),

7.2. Partly ir tiesības veikt vienpusējus grozījumus pašreizējos Lietošanas noteikumus un Privātuma politikā un nodot datu bāzi trešajām personām. Partly paziņos lietotājiem par izmaiņām Lietošanas noteikumus un Privātuma politikā.

7.3. Partly ir tiesības nodot datubāzi, personas datus trešajām personām bez iepriekšējas paziņošanas lietotnes lietotājiem. Gadījumā, ja Partly pārnes un nodod biznesu trešajai personai, tiks pārnesta un nodota arī datubāze ar Tiesībām un Nosacījumiem, kas izriet no šī licences līguma.

7.4. Partly ir tiesības nosūtīt personas datus un bankas kartes datus maksājumu pakalpojuma sniedzējiem/starpniekiem.

7.5. Partly ir tiesības nosūtīt ar pakalpojumu saistītu informāciju, mārketinga ziņas un lietotāja autentifikācijas kodus īsziņā vai telefona zvanā.

8. Labās prakses vadlīnijas Partly lietošanā

8.1. Tā kā Partly nav mājsaimniecības darbu veicējs, pakalpojuma sniedzējs vai starpnieks, mēs nevaram ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Jebkuras problēmas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniedzēju/pakalpojumu nodrošinātāju kvalitāti, tiks risinātas saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem un likumdošanu.

8.2. Partly apņemas palīdzēt uzlabot pakalpojumu sniegšanas, kā arī Pakalpojumu sniedzēju kvalitāti. Šī iemesla dēļ lūdzam ievadīt atsauksmi Partly lietotnē pēc katra paveiktā darba. Saņemtās atsauksmes ļauj mums piedāvāt ieteikumus Pakalpojumu sniedzējiem savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

8.3. Mēs gaidām, ka Partly lietotnes lietotāji izmantos lietotni godprātīgi un izturēsies ar cieņu pret Pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus caur Partly.

8.4. Partly dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka Pakalpojumu sniedzēji ir godīgi un izturas ar cieņu par savu profesiju un lietotājiem, kuri izmanto Partly lietotni. Taču mēs nevaram garantēt, ka katrs Pakalpojumu sniedzējs, kas sadarbojas ar Partly, atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem visos laikos. Ja Jūs saņemat neadekvātu pakalpojumu, tad, lūdzu, nekavējoties informējiet par to Pakalpojumu sniedzēju un/vai mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

9. Atlaižu kodu kampaņa

9.1. Partly var piedāvāt lietotājiem atlaižu kodu jeb atlīdzības kodu (vērtība var atšķirties atkarībā no valsts) par katru jauna un unikāla lietotāja piesaisti.

9.2. Atlīdzības kods būs spēkā tikai tad, ja jaunais lietotājs šo kodu izmantos.

9.3. Partly ir tiesības anulēt jebkurus atlaižu kodus un bloķēt lietotāju kontus/profilus, ja Partly uzskata, ka lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības. Partly var pieprasīt lietotājiem atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

10. Pakalpojumu maksas aprēķins

10.1. Pakalpojumu cenu nosaka Pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu cenai var tikt piemēroti papildu izdevumi, piemēram, materiālu izmaksas vai papildu darbi (pēc Klienta pieprasījuma).

10.2. Klients un Pakalpojumu sniedzējs par pakalpojuma cenu vienojas pirms darba uzsākšanas. Šajā summā ietilpst visi atbilstošie nodokļi, kuri ir jānomaksā Pakalpojumu sniedzējam.

10.3. Papildu izmaksas var tikt pievienotas pirms darba uzsākšanas, vai arī caur “Papildu darbu”, kas var tikt pievienots statusa “Apstiprināts” laikā.

11. Izmaiņas Lietošanas noteikumos

11.1. Partly ir tiesības veikt izmaiņas pašreizējos Lietošanas noteikumos jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma Partly lietotājiem.

11.2. Partly informēs Klientus par atjauninātiem Lietošanas noteikumos e-pastā vai mobilajā lietotnē.

11.3. Ja lietotājs nevēlas ievērot atjauninātos Lietošanas noteikumos, tad lietotājam ir jāpaziņo Partly atbalsta komandai (1.3 punkts) par Partly pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu 3 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.