Pakalpojuma noteikumi

Lietošanas noteikumi Klientiem

Partly ir mobilā lietotne, kas Klientiem nodrošina palīdzību ar dažādiem mājsaimniecības darbiem (kā, piemēram, santehnikas, elektrības, remontdarbu, uzkopšanas, dzīvnieku pieskatīšanas u.c.), savienojot šo mājsaimniecības darbus ar pārbaudītiem Pakalpojumu sniedzējiem (Partly sadarbības partneriem vai neatkarīgiem Pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti Partly sistēmā). SIA Partly (reģistrācijas numurs 50203153221), kas dibināta Latvijas Republikā, ir tiesību turētājs un Partly lietotnes nodrošinātājs.

1. Partly lietošanas pamatprincipi

1.1. Partly lietotnes izmantošana pieprasa programmatūras uzstādīšanu, lietotāja konta reģistrāciju un piekrišanu Partly Lietošanas noteikumiem. Partly lietotnes uzstādīšanas laikā lietotājam tiek piešķirts lietotāja identifikācijas (ID) numurs, kas tiek glabāts Partly datu bāzē.

1.2. Lietojot Partly, Klients par pakalpojumiem norēķinās, izmantojot Partly maksājumus, kur pie lietotnes tiek piesaistīta bankas karte.

1.3. Jautājumu vai sūdzību gadījumā lietotājs var sazināties ar Partly atbalsta komandu, caur mobilās lietotnes Atbalsta sadaļu vai rakstot uz e-pastu [email protected].

1.4. Lietojot Partly lietotni, katrs lietotājs ir atbildīgs par sava profila datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, maksājumu karte).

2. Mobilo maksājumu nosacījumi

2.1. Partly lietotnes lietotājs norēķinās ar kredītkaršu un mobilajiem maksājumiem, kas prasa iepriekšēju kartes datu aktivizēšanu lietotnē un piekrišanu Partly Lietošanas noteikumiem.

2.2. Veicot kredītkaršu un mobilos maksājumus, SIA Partly nav maksājuma saņēmējs, bet gan tikai veic šo maksājumu pārsūtīšanu Pakalpojumu sniedzējiem.

2.3. Veicot kredītkaršu un mobilos maksājumus, Partly var pievienot karšu apstrādes pakalpojumu maksu Klientam. Norādītā pakalpojuma maksa ietver maksājumu komisijas maksas (iesk. Visa, MasterCard vai citu karšu apstrādes pakalpojumu maksu).

2.4. Kredītkaršu maksājumu starpniecība Partly lietotnē tiek veikta, izmantojot Stripe Payments Europe, Ltd., sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šādiem lietošanas un privātuma noteikumiem –  https://stripe.com/en-lv/privacy

2.5. Partly ir atbildīgs par kredītkaršu maksājumu pareizu darbību un nodrošina karšu maksājumu lietotājiem atbalstu problēmu risināšanā. Kredītkaršu un mobilo maksājumu saistīto strīdu atrisināšana notiek ar Partly starpniecību. Partly kredītkaršu un mobilo maksājumu atbalsta komandas kontaktinformācija: e-pasts [email protected], tālruņa numurs +371 26398298. Iesūtītie pieprasījumi caur e-pastu atbildi saņems 1-2 darba dienu laikā. Partly izskata visas ar kredītkaršu un mobilajiem maksājumiem saistītās sūdzības un iesniegumus 5 (piecu) darba dienu laikā.

2.6. Piedāvājot kredītkaršu un mobilos maksājumus, Partly darbojas kā ekonomiskais aģents Pakalpojumu sniedzējiem. Klienta saistības pret Pakalpojumu sniedzēju tiks uzskatītas par izpildītām brīdī, kad apmaksas uzdevums ir izpildīts un naudas līdzekļi par pakalpojuma/mājsaimniecības darba izpildi tiek ieskaitīti Pakalpojumu sniedzēja Stripe kontā. Partly nav atbildīgs par Klienta maksājuma nepareizu izpildi.

3. Darba publicēšana un atcelšana

3.1. Ja Partly lietotnes lietotājs aizpilda darba publicēšanas formu un nospiež pogu “Publicēt”, šis darbs tiek uzskatīts par publicētu un būs pieejams visiem Pakalpojumu sniedzējiem, kuri būs izvēlējušies attiecīgo kategoriju.

3.2. Klients savu publicēto darbu var atcelt gadījumos, ja :

 • Pakalpojumu sniedzējs vēl nav pieteicies darbam (šajā gadījumā netiek iekasēta maksa);
 • Pakalpojumu sniedzējs ir pieteicies darbam, bet Klients noraida Pakalpojumu sniedzēju (šajā gadījumā no Klienta tiek iekasēta maksa par meistara piesaisti 1.50 EUR apmērā);
 • Klients ir saņēmis piedāvājumu no Pakalpojumu sniedzēja, bet ir pārdomājis un izvēlējies noraidīt Pakalpojumu sniedzēja piedāvājumu (šādā gadījumā 10 EUR pakalpojuma atcelšanas maksa tiek ieturēta no Klienta).

3.3. Ja Klients ir vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par darāmā darba budžetu/kopējām izmaksām un ir apstiprinājis šīs izmaksas, tad darbam mainās statuss uz “Apstiprināts”. Šajā statusā darbs vairs nevar tikt atcelts, bet Klients var lūgt Pakalpojuma sniedzēju pabeigt esošo darbu un pieteikt naudas atmaksu pēc tam, kad darba status ir “Pabeigts”. Klientam jārēķinās ar to, ka no viņa tiks iekasēta visa kopējā pakalpojuma summa. Klients var pieteikt atlīdzību tikai par pamata summas (fixed fee) atgriešanu, jo izsaukuma maksa netiek atgriezta, lai pasargātu Pakalpojumu sniedzēju. Atlīdzību var pieteikt rakstot Partly atbalsta komandai uz ([email protected]) vai caur Mani darbi -> Pabeigtie (Atver konkrētā darba kartiņu) -> Pieteikt atlīdzību. Pieteikt atlīdzību var 48 stundu laikā pēc darba pabeigšanas, gadījumā, ja Klients to neveic norādītajā laika intervālā, tad pēc 48 stundām Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri automātiski pārskaita pakalpojuma maksu Pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Partly ir tiesības atsaukt lietotāja tiesības izmantot lietotni, ja lietotājs ir atcēlis publicēto darbu ar statusu “Apstiprināts” 3 reizes pēc kārtas vai atceļ vismaz 30% gadījumu no publicētajiem darbiem. Šādā gadījumā Partly informē lietotāju par kopējo darbu atcelšanas skaitu un noteikumu pārkāpumu, kā arī atsauc lietotnes izmantošanas tiesības. Partly izmantošanas tiesības var tikt atsauktas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Pēc tam lietotājs var atkal aktivizēt savu kontu, sazinoties ar vietējo atbalsta komandu ([email protected]).

4. Klientu pienākumi un saistības

4.1. Klients uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, radītajiem bojājumiem un zaudējumiem, izmantojot Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Klients nedrīkst:

4.1.1. kaitēt fiziski vai netieši Pakalpojumu sniedzējam;

4.1.2. lamāties, rupji izrunāties vai morāli kaitēt Pakalpojumu sniedzējam;

4.1.3. novērst uzmanību, izturēties rupji vai necienīgi, pavedināt, fiziski pieskarties vai jebkādā citā veidā nepieklājīgi izturēties pret Pakalpojumu sniedzēju;

4.1.4. maksāt ārpus Partly lietotnes;

4.1.5. likt Pakalpojumu sniedzējam pārkāpt jebkādus likumus vai noteikumus, kurus ir noteikusi valsts;

4.1.6. aiztikt vai ņemt lietas vai ierīces, kuras pieder Pakalpojumu sniedzējam.

5. Partly lietotnes izmantošana

5.1. Partly ir mobilā lietotne, kas ļauj tās lietotājiem, daloties ar informāciju par veicamo darbu un profila informāciju, pieprasīt un atrast piemērotu Pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbu atrisināšanai.

5.2. Partly lietotnes izmantošana ir balstīta uz neekskluzīvu licenci, kuru ir izdevusi SIA Partly. Licences līgums ir derīgs uz neierobežotu laiku un lietotājiem ir bez maksas. Ja rodas defekti ar programmatūru, mēs tos cenšamies salabot, cik ātri vien iespējams, bet, lūdzu, paturiet prātā, ka lietotnes darbība var tikt ierobežota tehnisku kļūdu gadījumā, un mēs nevaram garantēt neierobežotu un nevainojamu lietotnes funkcionēšanu visu laiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Partly lietotnes nepareizas darbības dēļ vai arī, ja Partly lietotne nedarbojas, vai nav pielietojama lietotāja vēlamajā veidā. Gadījumā, ja tiek atceltas lietotāja tiesības izmantot lietotni, tad attiecīgi tiek atcelta arī neekskluzīvā licence.

5.3. Tā kā Partly lietotne ir līdzeklis saziņai starp Pakalpojumu sniedzējiem un Klientiem, Partly nevar ietekmēt vai uzņemties jebkādu atbildību par Pakalpojumu sniedzēja kvalitāti , izņemot gadījumus, kad tiek izmantots Premium Pakalpojumu sniedzējs, jo Premium izvēle sniegtajiem pakalpojumiem nodrošina garantiju un civiltiesisko apdrošināšanu. Visos pārējos gadījumos Partly nevar garantēt precīzu un nevainojamu Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu nodrošināšanu. Lai atrisinātu sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

5.4. Partly lietotne netiek uzskatīta par mājsaimniecības pakalpojumu sniedzēju vai starpnieku. Partly lietotne nav līdzeklis mājsaimniecības darbu veikšanai, pakalpojumu organizēšanai vai sniegšanai. Partly nesniedz aģentūras pakalpojumus, lai atrastu Klientus Pakalpojumu sniedzējiem.

5.5. Partly nodrošina tikai platformu, tehnoloģiju, kas ļauj Klientiem (darba publicētājiem) sameklēt Pakalpojumu sniedzējus bez tiešas Partly iesaistes procesā.

6. Reģistrējot savu Partly kontu, lietotājs pieņem šādus noteikumus:

6.1. Partly ir tiesības pievienot Partly lietotnes lietotāja personas datus Partly datubāzē un nosūtīt personas datus Pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Partly privātuma politiku (https://partlyjobs.com/lv/privatuma-politika/),

6.2. Partly ir tiesības veikt vienpusējus grozījumus pašreizējos Lietošanas noteikumus un Privātuma politikā un nodot datu bāzi trešajām personām. Partly paziņos lietotājiem par izmaiņām Lietošanas noteikumus un Privātuma politikā.

6.3. Partly ir tiesības nodot datubāzi, personas datus trešajām personām bez iepriekšējas paziņošanas lietotnes lietotājiem. Gadījumā, ja Partly pārnes un nodod biznesu trešajai personai, tiks pārnesta un nodota arī datubāze ar Tiesībām un Nosacījumiem, kas izriet no šī licences līguma.

6.4. Partly ir tiesības nosūtīt personas datus un bankas kartes datus maksājumu pakalpojuma sniedzējiem/starpniekiem.

6.5. Partly ir tiesības nosūtīt ar pakalpojumu saistītu informāciju, mārketinga ziņas un lietotāja autentifikācijas kodus īsziņā vai telefona zvanā.

7. Labās prakses vadlīnijas Partly lietošanā

7.1. Tā kā Partly nav mājsaimniecības darbu veicējs, pakalpojuma sniedzējs vai starpnieks, mēs nevaram ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Jebkuras problēmas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniedzēju/pakalpojumu nodrošinātāju kvalitāti, tiks risinātas saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja noteikumiem un likumdošanu.

7.2. Partly apņemas palīdzēt uzlabot pakalpojumu sniegšanas, kā arī Pakalpojumu sniedzēju kvalitāti. Šī iemesla dēļ lūdzam ievadīt atsauksmi Partly lietotnē pēc katra paveiktā darba. Saņemtās atsauksmes ļauj mums piedāvāt ieteikumus Pakalpojumu sniedzējiem savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

7.3. Mēs gaidām, ka Partly lietotnes lietotāji izmantos lietotni godprātīgi un izturēsies ar cieņu pret Pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus caur Partly.

7.4. Partly dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka Pakalpojumu sniedzēji ir godīgi un izturas ar cieņu par savu profesiju un lietotājiem, kuri izmanto Partly lietotni. Taču mēs nevaram garantēt, ka katrs Pakalpojumu sniedzējs, kas sadarbojas ar Partly, atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem visos laikos. Ja Jūs saņemat neadekvātu pakalpojumu, tad, lūdzu, nekavējoties informējiet par to Pakalpojumu sniedzēju un/vai mūsu atbalsta komandu (minēts 1.3 punktā).

8. Atlaižu kodu kampaņa

8.1. Partly var piedāvāt lietotājiem atlaižu kodu jeb atlīdzības kodu (vērtība var atšķirties atkarībā no valsts) par katru jauna un unikāla lietotāja piesaisti.

8.2. Atlīdzības kods būs spēkā tikai tad, ja jaunais lietotājs šo kodu izmantos.

8.3. Partly ir tiesības anulēt jebkurus atlaižu kodus un bloķēt lietotāju kontus/profilus, ja Partly uzskata, ka lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības. Partly var pieprasīt lietotājiem atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

9. Pakalpojumu maksas aprēķins

9.1. Pakalpojumu cenā ietilpst: izsaukuma maksa (Bāze) un fiksētā maksa, kā arī tai var tikt piemēroti papildu izdevumi, piemēram,. materiālu izmaksas.

9.2. Izsaukuma maksa ir fiksēta maksa par katru izsaukumu, ko piemēro Partly, lai pasargātu Pakalpojumu sniedzēju un nosegtu izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu līdz Klientam.

9.3. Fiksētā maksa ir darba budžets jeb summa par kuru Klients un Pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies pirms darba uzsākšanas. Šajā summā ietilpst visi atbilstošie nodokļi, kuri ir jānomaksā Pakalpojumu sniedzējam.

9.4. Papildu izmaksas var tikt pievienotas pirms darba uzsākšanas, vai arī caur “Papildu darbu”, kas var tikt pievienots status “Apstiprināts” laikā.

10. Izmaiņas Lietošanas noteikumos

10.1. Partly ir tiesības veikt izmaiņas pašreizējos Lietošanas noteikumos jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma Partly lietotājiem.

10.2. Partly informēs Klientus par atjauninātiem Lietošanas noteikumos e-pastā vai mobilajā lietotnē.

10.3. Ja lietotājs nevēlas ievērot atjauninātos Lietošanas noteikumos, tad lietotājam ir jāpaziņo Partly atbalsta komandai (1.3 punkts) par Partly pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu 3 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

Lietošanas noteikumi Pakalpojumu sniedzējiem

Šie Vispārējie Lietošanas noteikumi izklāsta galvenos lietošanas noteikumus attiecībā uz Partly pakalpojumiem. Lai kļūtu par Pakalpojumu sniedzēju un sniegtu Pakalpojumus, izmantojot Partly platformu, Tev ir jāpiekrīt tālāk izklāstītajiem noteikumiem.

1. Definīcijas

1.1. Partly (šajā dokumentā var tikt saukts arī "mēs", "mūsu" vai "mūs") – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta Latvijas Republikā saskaņā ar tās likumdošanu, reģistrācijas Nr. 50203153221, juridiskā adrese: Krāslavas novads, Izvaltas pagasts, Izvalta, Ezera iela 7.

1.2. Partly grupas uzņēmumi un partneri – Partly grupa ietver uzņēmumu/-us, kuru/-us Partly kontrolē (piemēram, Partly meitasuzņēmumi). Partly partneri ir Partly nozīmētie vietējie pārstāvji, filiāles, aģenti utt.

1.3. Partly pakalpojumi – pakalpojumi, kurus sniedz Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri, ieskaitot Partly mobilās lietotnes, Partly platformas, maksājumu, Klientu atbalsta, komunikācijas starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu un citu līdzīgu pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana.

1.4. Partly mobilā lietotne – viedtālruņa vai tīmekļa lietotne Pakalpojumu sniedzējiem un Klientiem (darba publicētājiem), lai pieprasītu un sniegtu Pakalpojumus.

1.5. Partly platforma – tehnoloģija, kas savieno Klientus ar Pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu paveikt Klientiem nepieciešamos darbus.

1.6. Klients (darba publicētājs) – persona, kas publicē darbu Partly platformā, lai atrastu Pakalpojuma sniedzējus.

1.7. Pakalpojumu sniedzējs (šajā dokumentā var tikt saukts arī kā „Tu“,) – persona, kas sniedz Pakalpojumus, izmantojot Partly platformu. Katram Pakalpojumu sniedzējam būs savs personīgais konts, lai izmantotu Partly mobilo lietotni.

1.8. Vienošanās – jebkāda veida juridiska vienošanās starp Pakalpojumu sniedzēju un Partly vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem par Partly pakalpojumu izmantošanu. Vienošanās iekļauj šos Vispārējos Lietošanas noteikumus, Pakalpojumu sniedzēju vadlīnijas un citus papildu noteikumus vai dokumentus, kas tiek pieminēti šeit vai par kuriem Pakalpojumu sniedzējs un Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri vienosies vēlāk.

1.9. Pakalpojumu maksa – maksa, kuru Klientam ir obligāti jāsamaksā Pakalpojumu sniedzējam par Pakalpojuma sniegšanu un/vai paveikto darbu.

1.10. Komisijas maksa – maksa, kuru Pakalpojumu sniedzējam ir obligāti jāsamaksā Partly vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem par Partly platformas izmantošanu.

1.11. Maksājumi mobilajā lietotnē – maksājumu kartes, un citas maksājumu metodes, kuras Klients izmanto Partly lietotnē, lai samaksātu par Pakalpojumiem.

1.12. Partly konts – pieeja mobilajai lietotnei, lai varētu sniegt Pakalpojumus.

1.13. Pakalpojumi – pakalpojumi, kuru sniedz Pakalpojumu sniedzējs Klientam, kura pieprasījumu Pakalpojumu sniedzējs ir apstiprinājis Partly mobilajā lietotnē.

2. Vienošanās noslēgšana

2.1. Pirms Partly pakalpojumu izmantošanas, Tev ir jāpiereģistrējas, sniedzot nepieciešamo informāciju pieteikuma formā vai mobilajā lietotnē. Tev ir jāpievieno nepieciešamā informācija, kuru pieprasām mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri. Tu vari piereģistrēties gan kā juridiska, gan kā fiziska persona. Nospiežot pogu “Reģistrēties”, Tu galvo, ka:

 • Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Tev ir tiesības noslēgt Vienošanos ar mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem, lai izmantotu Partly platformu Pakalpojumu sniegšanai;
 • Tu esi uzmanīgi izlasījis, pilnībā izproti šos Vispārējos Lietošanas noteikumus un piekrīti tiem pakļauties, ieskaitot visas saistības, kas rodas no šeit aprakstītā un no Vienošanās;
 • Visa informācija, kuru Tu esi iesniedzis mums vai Partly grupas uzņēmumiem vai partneriem, ir pareiza un pilnīga;
 • Tu uzturēsi savu Partly kontu kārtīgu un vienmēr atjaunosi profila informāciju;
 • Tu nedosi pilnvaru citām personām izmantot savu Partly kontu un nenodosi to citām personām;
 • Tu neizmantosi Partly pakalpojumus nesankcionētiem un nelikumīgiem nolūkiem un nekaitēsi Partly pakalpojumu darbībai;
 • Tu vienmēr ievērosi visus normatīvos aktus un likumus, kas ir piemērojami valstī, kurā Tu sniedz Pakalpojumus.

2.2. Tev ir pienākums pēc reģistrācijas norādīt sava bankas konta rekvizītus, aizpildot informāciju par maksājumiem. Ja Tu esi reģistrējies kā juridiska persona, Tev ir jāievada sava uzņēmuma bankas konts. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri nodrošinām tehnisku maksājumu nosūtīšanu uz Tevis norādīto bankas kontu, izmantojot Stripe Connect risinājumu. Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri neesam atbildīgi par nepareizu naudas pārskaitīšanu, ja Tu esi norādījis nepareizu bankas konta informāciju.

2.3. Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, Tu saņemsi telefona zvanu vai e-pastu ar papildu noteikumiem, kuri jāizpilda, lai varētu sākt lietot Partly pakalpojumus. Šie noteikumi var ietvert sodāmības izziņas, licenci, derīgas pases vai ID kartes iesniegšanu, apmācību kursa pabeigšanu un citus noteikumus. Šo prasību un noteikumu neievērošana var novest pie Vienošanās un Partly pakalpojumu izmantošanas tiesību izbeigšanas.

2.4. Tu piekrīti, ka konkrētās pilsētās vai valstīs mēs varam nodot Partly grupas uzņēmumiem un partneriem jebkuras no mūsu saistībām, kas aprakstītas Vispārējo Lietošanas noteikumu vai Vienošanās dokumentos, tai skaitā, nodot tiesības un saistības attiecībā uz reģistrācijas pieteikumu dokumentu izskatīšanu, apmācībām, pakalpojumu maksas ievākšanu, Tev pienācīgās samaksas pārskaitīšanu, Partly mobilās lietotnes licencēšanu utt.

2.5. Tu tiec uzskatīts par juridisku personu, ja Pakalpojumu samaksas saņēmējs maksājuma informācijā ir norādīts kā juridiska persona. Šādā gadījumā norādītā juridiskā persona tiek uzskatīta par Pakalpojumu sniedzēju un pusi attiecībā uz šiem Vispārējiem Lietošanas noteikumiem, Vienošanos un citiem turpmākiem līgumiem. Tikai konkrētā fiziskā persona, kas norādīta reģistrācijas procesā, var faktiski sniegt Pakalpojumus. Šī fiziskā persona var izmantot Pakalpojumu sniedzēja kontu tikai tad, ja ir izlasījusi un piekritusi ievērot šos Vispārējos Lietošanas noteikumus un jebkādus turpmākus dokumentus, kas ir daļa no Vienošanās. Juridiskā persona, kas norādīta maksājuma informācijā, un fiziskā persona, kas faktiski sniedz Pakalpojumus, ir solidāri un atsevišķi atbildīgas par jebkādu Vispārējo Lietošanas noteikumu un Vienošanās pārkāpumu, kuru izdara Pakalpojumu sniedzējs.

2.6. Noslēdzot atsevišķu vienošanos, partneruzņēmums var reģistrēt kontus saviem darbiniekiem un/vai Pakalpojumu sniedzējiem. Šādā gadījumā partneruzņēmumam būs jānodrošina, ka tā darbinieki un/vai Pakalpojumu sniedzēji ievēro Vispārējo Lietošanas noteikumu, Vienošanās un citu turpmāku līgumu prasības un piekrīt darboties saskaņā ar šiem noteikumiem un saistībām un pakļauties tiem. Partneruzņēmums un tā darbinieki un/vai pakalpojumu sniedzēji ir solidāri un atsevišķi atbildīgi par jebkādu pārkāpumu, kuru izdara tā darbinieks un/vai Pakalpojuma sniedzējs.

3. Tiesības izmantot Partly mobilo lietotni

3.1. Ar šo mēs izsniedzam Tev licenci Partly mobilās lietotnes un Partly konta izmantošanai. Šī licence nesniedz Tev tiesības nodot licenci vai nodot jebkādas tiesības trešajām personām. Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja tiek noslēgta atsevišķa vienošanās, partneruzņēmumi var nodot licenci Partly mobilās lietotnes un Partly konta izmantošanai saviem darbiniekiem.

3.2. Izmantojot Partly mobilo lietotni un Partly kontu, Tu nedrīksti:

 • dekompilēt, dekonstruēt vai jebkādā citā veidā mēģināt iegūt Partly mobilās lietotnes vai citas Partly programmatūras pirmkodu;
 • modificēt Partly mobilo lietotni vai Partly kontu jebkādā veidā vai arī izmantot Partly mobilās lietotnes vai Partly konta modificētas versijas;
 • pārsūtīt failus, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādas citas programmas, kas var kaitēt vai nelabvēlīgi ietekmēt Partly platformas darbību;
 • mēģināt iegūt neatļautu pieeju Partly mobilajai lietotnei, Partly kontam vai jebkuram citam Partly pakalpojumam.

3.3. Piešķirtā licence tiek automātiski atsaukta reizē ar Vienošanās izbeigšanu. Pēc Vienošanās izbeigšanas Tev ir nekavējoties jāpārtrauc izmantot Partly mobilā lietotne un Partly konts, kā arī mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem ir tiesības bloķēt un dzēst Tavu kontu bez iepriekšēja paziņojuma.

3.4. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri varam Tev izsniegt birkas, uzlīmes vai citas lietas, kas atsaucas uz Partly zīmolu vai kādā citā veidā norāda, ka Tu izmanto Partly platformu. Mēs Tev sniedzam neekskluzīvu, nenododamu licenci izmantot šīs lietas tikai un vienīgi, lai parādītu, ka Tu sniedz Pakalpojumus, izmantojot Partly platformu. Pēc Vienošanās izbeigšanas Tev nekavējoties ir jānoņem un jāatbrīvojas no jebkādām zīmēm, kas atsaucas uz Partly zīmolu.

3.5. Visas autortiesības un prečzīmes, ieskaitot pirmkodu, datubāzes, logo un vizuālo identitāti, pieder Partly un tiek aizsargātas ar autortiesību, prečzīmju un/vai komercnoslēpuma normatīvajiem aktiem un starptautisko līgumu noteikumiem. Izmantojot Partly platformu vai citu Partly pakalpojumu, Tu neiegūsti īpašumtiesības uz jebkādu intelektuālo īpašumu.

4. Pakalpojumu sniegšana

4.1. Ar šo Tu galvo, ka sniegsi Pakalpojumus saskaņā ar Vispārējiem Lietošanas noteikumiem, Vienošanos un normatīvajiem aktiem, kas ir piemērojami Pakalpojuma sniegšanas valstī. Ņem vērā, ka Tu esi pilnībā atbildīgs par jebkādu vietējo normatīvo aktu pārkāpumu, kas var rasties, sniedzot Pakalpojumu.

4.2. Tev jābūt visām licencēm, atļaujām, civiltiesiskajai apdrošināšanai (ja attiecināma), sertifikātiem un citiem dokumentiem, kas nepieciešami piemērojamā jurisdikcijā Pakalpojumu sniegšanai. Tas ir Tavs pienākums pārbaudīt visu iepriekš minēto dokumentu derīgumu. Partly un Partly grupas uzņēmumi un partneri patur tiesības pieprasīt Tev uzrādīt un iesniegt izskatīšanai visas nepieciešamās licences, atļaujas, sertifikātus un citus dokumentus.

4.3. Tev ir jāsniedz Pakalpojumi profesionāli un saskaņā ar biznesa ētiku, kas piemērojama attiecīgo Pakalpojumu sniegšanai, un jācenšas izpildīt pieprasīto darbu Klienta labākajās interesēs.

4.4. Tu paturi tiesības nolemt, kad Tu sniegsi Pakalpojumu. Tu vari pieņemt, noraidīt vai ignorēt Pakalpojumu pieprasījumus no Klienta pēc savas izvēles.

4.5. Tev ir pienākums nodrošināt un uzturēt visu nepieciešamo aprīkojumu Pakalpojumu sniegšanai uz sava rēķina, ieskaitot darba rīkus, viedtālruni utt. Tu esi arī atbildīgs par visām pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtajām personīgajām izmaksām, tostarp (bet ne tikai) degvielu, mobilajiem datiem, apdrošināšanu, algas nodokli utt. Ņem vērā, ka Partly mobilās lietotnes izmantošana var iztērēt lielu daudzumu mobilo datu, tāpēc mēs iesakām izvēlēties mobilo datu plānu ar neierobežotu vai ļoti lielu datu apjomu.

4.6. Samaksa. Tev ir tiesības prasīt Pakalpojumu maksu par katru reizi, kad Tu esi pieņēmis Klienta pieprasījumu Partly platformā un veiksmīgi paveicis Pakalpojumu. Pakopojumu maksa sevī ietver izsaukuma maksu (nosaka Partly) un fiksētu maksu (nosaka Pakalpojumu sniedzējs. Atsevišķos gadījumos Pakalpojumu maksā tiks iekļauti papildu izdevumi, kas var būt materiālu izmaksas vai papildu darbs, kas tiek pievienots “Apstiprināts” statusā. Izsaukuma maksa var mainīties atkarībā no situācijas vietējā tirgū. Tu vari vienoties par izsaukuma maksu, nosūtot mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem pamatotu pieprasījumu, kas ir parakstīts digitāli vai ar roku.

4.7. Ja Tu pamani kļūdu Pakalpojumu maksas aprēķinos un vēlies veikt labojumus, Tev jāsazinās ar mums, rakstot uz [email protected].

4.8. Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri var koriģēt Pakalpojumu maksu par konkrēto paveikto darbu, ja mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri konstatējam pārkāpumu, vai ja tehniska kļūda ir ietekmējusi gala samaksu. Partly un Partly grupas uzņēmumi un partneri var arī samazināt vai atcelt Pakalpojumu maksu, ja mums ir pamatotas aizdomas par krāpniecību vai arī Klients ir sūdzējies par Taviem pārkāpumiem. Partly un Partly grupas uzņēmumi un partneri izmantos savas tiesības samazināt vai atcelt Pakalpojumu maksu saprātīgi un tikai pamatotos gadījumos.

4.9. Klients samaksā par Pakalpojumiem caur mobilās lietotnes maksājumiem, kā aprakstīts šo Vispārējo Lietošanas noteikumu 6.sadaļā. Ja Klients nav apmierināts ar kopējo samaksu vai darba kvalitāti, tad Klientam ir iespēja pieteikt naudas atmaksu/zaudējumu atlīdzību rakstot e-pastu Partly atbalsta komandai uz [email protected] vai caur lietotni Mani darbi -> Pabeigtie (Atver konkrētā darba kartiņu) -> Pieteikt atlīdzību. Klients var pieteikt atlīdzību 48 stundu laikā pēc darba pabeigšanas, gadījumā, ja Klients to neveic norādītajā laika intervālā, tad pēc 48 stundām Partly vai Partly grupa uzņēmumi un partneri automātiski pārskaita pakalpojuma maksu Pakalpojumu sniedzējam.

4.10. Pēc katras veiksmīgas pakalpojumu sniegšanas Partly informēs Pakalpojumu sniedzēju par kopējām Pakalpojuma izmaksām. Šobrīd Partly nodrošina transakcijas informāciju pēc katra paveiktā darba. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedz juridiska persona ar kuru Partly ir noslēgts sadarbības līgums, tad Partly arī izraksta nodokļu rēķinu partnera vārdā. Savukārt, ja Pakalpojumu sniedzējs veic savus pakalpojumus, tikai pamatojoties uz Vispārējiem Lietošanas noteikumiem, tad Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina gala rēķins pašam.

4.11. Ar šo Tu apliecini, ka Tev ir pienākums pilnībā ievērot nodokļu saistības, kuras paredz piemērojamie normatīvie akti saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā (i) ienākuma nodokļa, sociālās apdrošināšanas nodokļa vai cita piemērojama nodokļa nomaksāšana, (ii) izpildot visas darbinieka un nodokļu reģistrācijas saistības aprēķiniem attiecībā uz grāmatvedību un pārsūtīšanu attiecīgajām valsts iestādēm saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja nodokļu inspekcija mums iesniegs likumīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu saistībā ar Tavām aktivitātēm, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri sniegsim informāciju par Tavām aktivitātēm nodokļu inspekcijai tiktāl, ciktāl to pieļauj normatīvie akti. Tāpat Tavs pienākums ir stingri ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar nodokļiem, kas var būt piemērojami attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu. Ar šo Tu piekrīti atlīdzināt Partly un Partly grupas uzņēmumiem un partneriem visas valsts nodevas, prasības, soda naudas vai citas nodokļu saistības, kas var rasties Partly vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem no piemērojamām nodokļu saistībām, kuras Tu neesi izpildījis (tai skaitā, ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas nodokļa nomaksāšana).

4.12. Partly un Partly grupas uzņēmumiem un partneriem ir tiesības izrakstīt rēķinu Tavā vārdā Klientiem, lai atlīdzinātu Tev jebkādas samaksas, līguma soda naudas vai citas samaksas, kuras Partly un Partly grupas uzņēmumi un partneri nodod Tev. Rēķins būs Tev pieejams e-pastā.

5. Komisijas maksa

Lai izmantotu Partly pakalpojumus, Tev ir jāmaksā Komisijas maksa (t.i., maksa par platformas izmantošanu). Komisijas maksa ir jāmaksā saskaņā ar katra Pakalpojuma, kuru Tu esi pabeidzis, maksu. Komisijas maksa, ko Tu mums samaksā tiek Tev tiek atspoguļota e-pastā nosūtītajā rēķinā, kā arī Partly mobilajā lietotnē. Ņem vērā, ka Komisijas maksa par pakalpojumu var mainīties laiku pa laikam. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri nosūtīsim Tev paziņojumu pirms katras šādas izmaiņas.

6. Maksājumi mobilajā lietotnē

6.1. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri dodam tiesības Klientam samaksāt par Pakalpojumu Partly mobilajā lietotnē (t.i., maksājumi mobilajā lietotnē). Ar šo Tu pilnvaro mūs vai Partly grupas uzņēmumus un partnerus rīkoties kā Tavam tirdzniecības aģentam ar ierobežotu atbildību, lai Tavā vārdā ievāktu Pakalpojumu maksu, kura tiek samaksāta mobilajā lietotnē. Jebkādas Pakalpojumu maksas saistības, kas Klientam rodas caur mobilās lietotnes maksājumiem, tiek uzskatītām par izpildītām, tiklīdz maksājums ir veikts.

6.2. Partly un Partly grupas uzņēmumi un partneri patur tiesības izplatīt reklāmas (veicināšanas) kodu Klientiem pēc saviem ieskatiem uz reklāmas pamata. Tev ir jāpiekrīt reklāmas koda izmantošanai tikai tad, kad Klients ievada kodu mobilajā lietotnē konkrētajam darbam, izmantojot kartes maksājumu. Ja reklāmas kodu izmantošanā ir aizdomas par krāpniecību vai citiem pārkāpumiem vai arī Klients tos izmanto pretrunā ar mūsu Lietošanas noteikumiem, reklāmas kods var tikt atcelts un Partly neatlīdzinās Pakalpojumu sniedzējam nenomaksāto summu.

6.3. Tev ir tiesības pārskatīt maksājumus Partly mobilajā lietotnē. Ja Tu vēlies apskatīt detalizētus pārskatus, Tev būs jāsazinās ar atbalsta komandu. Tev ir jāziņo mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem par jebkādiem būtiskiem apstākļiem, kas var ietekmēt mūsu saistības un pienākumus ievākt un izdalīt caur mobilo lietotni veiktos maksājumus.

6.4. Mums un Partly grupas uzņēmumiem un partneriem nav pienākums atlīdzināt Tev Pakalpojumu maksu, ja mobilās lietotnes maksājums neizdevās Klienta kredītkartes vai maksājuma atcelšanas vai cita iemesla dēļ. Šādos gadījumos mēs palīdzēsim pieprasīt Tev pienākošos samaksu no Klienta un pārskaitīsim to Tev, tiklīdz Klients būs veicis nepieciešamo maksājumu.

6.5. Ņem vērā, ka mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri savstarpēji pārrēķināsim jebkādas maksas, kas maksātas caur mobilās lietotnes maksājumiem, un summu, kuru Tev ir pienākums maksāt mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem (t.i., Komisijas maksu un līguma soda naudas). Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri paturam tiesības izpildīt jebkuru no Tavām finansiālajām saistībām pret jebkuru no Partly grupas uzņēmumiem, un tādā gadījumā mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem būs tiesības iesniegt prasību pret Tevi. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri varam savstarpēji pārrēķināt jebkuru no Tavām finansiālajām saistībām un finansiālās saistības, kuras Tev varētu būt pret mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem.

6.6. Ja mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri nespējam pārskaitīt Tev Pakalpojumu maksu, jo Tu neesi pievienojis savam Partly kontam sava bankas konta informāciju vai bankas konta informācija ir nepareiza, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri aizturēsim šādus maksājumus 60 dienas. Ja Tu nesniegsi mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem pareizu bankas konta informāciju 60 dienu laikā kopš dienas, kad Tev tika noteiktas tiesības uz šo maksājumu, Tavas tiesības uz Pakalpojumu samaksas saņemšanu būs zaudējušas spēku.

7. Lietotāju atbalsts

Mēs nodrošinām Pakalpojumu sniedzējus ar lietotāju atbalstu Partly pakalpojumu izmantošanā. Mums un Partly grupas uzņēmumiem un partneriem ir tiesības pārtraukt Tev sniegt lietotāju atbalsta pakalpojumus, ja Tu esi pārkāpis Lietošanas noteikumus un/vai kopienas vadlīnijas.

8. Novērtējumi, atsauksmes un aktivitāte

8.1. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu un papildu apliecinājumu Klientiem ar šo Tu piekrīti, ka Klients var Tevi novērtēt un iesniegt atsauksmi par Tevis sniegtā Pakalpojuma kvalitāti.

8.2. Tavs vidējais novērtējums redzams Tavā Partly kontā un būs pieejams Klientiem Partly mobilajā lietotnē. Ja mēs uzzināsim, ka novērtējums nav sniegts godprātīgi, šo novērtējumu var neiekļaut Tava vidējā novērtējuma aprēķinos.

8.3. Visas atsauksmes būs norādītas zem Tava Partly profila, bet, ja mēs uzzināsim, ka kāda atsauksme nav sniegta godprātīgi, mēs to izdzēsīsim no Tava profila.

8.4. Ja Tev šķiet, ka kāds novērtējums vai atsauksme nav iesniegta godprātīgi, ziņo par to mums, rakstot uz [email protected].

8.5. Tāpat mēs mēram arī Tavu vidējo aktivitātes līmeni, kura pamatā ir Tava aktivitāte attiecībā uz darbu pieteikumiem, atcelšanu un paveikšanu.

8.6. Lai sniegtu uzticamus pakalpojumus Klientiem, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri varam noteikt minimālo vidējo novērtējumu un minimālo aktivitātes līmeni, kas Pakalpojumu sniedzējiem ir jāiegūst un jāuztur. Ja pēc attiecīgā paziņojuma no mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem Tu neuzlabo savu vidējo novērtējumu vai aktivitātes līmeni līdz minimālajam nepieciešamajam noteiktajā laika periodā, Tavs Partly konts tiks automātiski noslēgts uz laiku vai neatgriezeniski. Mēs varam atcelt konta noslēgšanu, ja ārēji apstākļi pamato to vai ja tiek konstatēts, ka konta noslēgšanu ir izraisījusi sistēmas kļūda vai nepatiesi novērtējumi.

9. Tirgus pārskats un kampaņas

9.1. Mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri varam sūtīt Tev Partly mobilajā lietotnē, SMS, e-pastā vai citos veidos tirgus pārskatus, lai informētu Tevi par laiku, kad pieprasījums no Klientiem ir vislielākais. Šie tirgus pārskati ir tikai ieteikumam un nerada Tev nekādas saistības. Tā kā tirgus pārskata aprēķini tiek balstīti uz iepriekšējās statistikas datiem, mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri negarantējam, ka aktuālā tirgus situācija atbildēs aprēķiniem, kas sniegti tirgus pārskatā.

9.2. Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri varam arī sniegt kampaņas, ar kurām mēs garantēsim minimālos ienākumus, ja Tu sniegsi Pakalpojumus konkrētā laika periodā. Ja Tu nesasniegsi konkrēto minimumu, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri atlīdzināsim starpību. Konkrētās prasības un noteikumi tiks izsūtīti Partly mobilajā lietotnē, SMS, e-pastā un citos veidos. Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri rīkosimies pēc saviem ieskatiem, izlemjot par to, vai, kad un kuriem Pakalpojumu sniedzējiem mēs piedāvāsim šādas kampaņas. Ja mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem ir pamats turēt Tevi aizdomās par krāpnieciskām darbībām, mēs varam aizturēt Tavu samaksu, līdz aizdomas par krāpniecību ir atspēkotas.

9.3. Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri varam arī laiku pa laikam piedāvāt dažādas kampaņas Klientiem, lai reklamētu Partly platformu. Ja šādas kampaņas rezultātā darba samaksa Tev ir samazināta, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri atlīdzināsim Tev starpību. Šādā gadījumā mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri varam savstarpēji pārrēķināt pakalpojuma maksu pret mārketinga atlīdzību.

10. Attiecības starp Tevi, Mums un Klientiem

10.1. Ar šo Tu pieņem un piekrīti, ka mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri sniedzam informatīvu pakalpojumu un nesniedzam Pakalpojumus. Nodrošinot Partly platformu un Partly pakalpojumus, mēs darbojamies kā tirgus, kas savieno Klientus ar Pakalpojumu sniedzējiem bez tiešas Partly iesaistes procesā. Tu apstiprini, ka sniedz Pakalpojumus Klientiem neatkarīgi vai caur uzņēmumu kā saimniecisku un profesionālu aktivitāti.

10.2. Tu apstiprini, ka starp mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem un Tevi nav noslēgts un netiks noslēgts darba līgums vai darba attiecības. Tāpat Tu apstiprini, ka mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem un Tev nav kopuzņēmuma vai partnerattiecības. Tu nedrīksti darboties kā mūsu vai Partly grupas uzņēmumu un partneru darbinieks, aģents vai pārstāvis un nedrīksti uzņemties mūsu vārdā jebkādas saistības. Ja piemērojamo normatīvo aktu vai kāda cita iemesla dēļ Tu tiksi uzskatīts par mūsu vai Partly grupas uzņēmumu un partneru darbinieku, ar šo Tu piekrīti atsaukt jebkādas prasības pret mums, kas varētu izrietēt no šādām netieši norādītām darba attiecībām.

10.3. Tu nedrīksti nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no šiem Vispārējiem Lietošanas noteikumiem vai Vienošanās, trešajām pusēm.

11. Personas datu apstrāde

Tavi personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, kas pieejama šeit.

12. Atbildība

12.1. Partly platforma tiek nodrošināta uz “pēc pieejamības” pamata. Mēs un Partly grupas uzņēmumi un partneri negalvojam, ka pieeja Partly platformai būs nepārtraukta un bez kļūdām. Tā kā Partly platformas izmantošana Pakalpojumu pieprasīšanai balstās uz Klientiem, mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri negarantējam, ka Tu saņemsi kādu Pakalpojuma pieprasījumu.

12.2. Ciktāl piemērojamie normatīvie akti atļauj, mēs, Partly grupas uzņēmumi un partneri, pārstāvji, vadītāji un darbinieki neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Tev var rasties, izmantojot Partly pakalpojumus, to skaitā (bet ne tikai):

 • jebkāds tiešs vai netiešs īpašuma bojājums vai naudas zaudējums;
 • peļņas vai sagaidāmo iekrājumu zaudējums;
 • biznesa, līgumu, kontaktu, labvēlības, reputācijas un jebkāds cits zaudējums, kas var rasties no biznesa traucējumiem;
 • datu zaudējums vai neprecizitāte;
 • jebkāda cita veida zaudējums vai bojājums.

12.3. Mūsu vai Partly grupas uzņēmumu un partneru finansiālā atbildībā saistībā ar Vispārējo Lietošanas noteikumu vai Vienošanās pārkāpumu būs ierobežota līdz 200 eiro. Tev ir tiesības pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem tikai tad, ja mēs vai Partly grupas uzņēmumi un partneri esam tīši pārkāpuši Vispārējos Lietošanas noteikumus vai Vienošanos.

12.4. Mēs, Partly grupas uzņēmumi un partneri nebūsim atbildīgi par Klientu darbībām vai bezdarbību un nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Tev var rasties no Klienta darbībām vai bezdarbības.

12.5. Tu būsi pilnībā atbildīgs par Vispārējo Lietošanas noteikumu, Vienošanās vai citu piemērojamo normatīvo aktu pārkāpumu, un Tev ir jāpārtrauc sava darbība un jālabo pārkāpums uzreiz, saņemot pieprasījumu no Partly, Partly grupas uzņēmumiem un partneriem vai jebkādas valsts iestādes. Tev jāatlīdzina mums un Partly grupas uzņēmumiem un partneriem jebkādi tieši un/vai netieši zaudējumi vai bojājumi, peļņas zaudējums, izmaksas, soda naudas, kuras mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem var rasties saistībā ar Tavu Vispārējo Lietošanas noteikumu, Vienošanās un normatīvo aktu pārkāpumu. Ja Klients iesniegs prasību pret mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem saistībā ar Tevis sniegtajiem Pakalpojumiem, Tev būs jāatlīdzina šādi zaudējumi mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem pilnā apmērā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Partly vai Partly grupas uzņēmumu un partneru pieprasījuma saņemšanas. Ja mums vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem būs pamats iesniegt prasību pret Tevi, Tev būs jāatlīdzina mums un vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem jebkādas juridiskās izmaksas saistībā ar zaudējumu novērtēšanu un prasības iesniegšanu par kompensācijas saņemšanu.

13. Vienošanās termiņš un izbeigšana

13.1. Šajos Vispārējos Lietošanas noteikumos skaidri definētie noteikumi stājas spēkā ar reģistrēšanos mobilajā lietotnē. Vienošanās un citi noteikumi stājas spēkā, tiklīdz konkrētais dokuments vai paziņojums Tev ir pieejams un Tu uzsāc vai turpini sniegt Pakalpojumus Partly platformā.

13.2. Tu vari izbeigt Vienošanos jebkurā brīdī, ziņojot Partly vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, pēc kurām Tavas tiesības izmantot Partly platformu un Partly pakalpojumus tiks izbeigtas. Partly vai Partly grupas uzņēmumi un partneri var izbeigt Vienošanos jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem, ziņojot par to Tev vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

13.3. Partly vai Partly grupas uzņēmumiem un partneriem ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos un bloķēt Tavu pieeju Partly platformai, nesniedzot nekādus paziņojumus iepriekš, ja Tu esi pārkāpis Vispārējos Lietošanas noteikumus vai Vienošanos vai arī kaitējis mūsu zīmolam, reputācijai vai biznesam pēc Partly vai Partly grupas uzņēmumu vai partnera ieskatiem. Iepriekš minētajos gadījumos mēs varam pēc pašu ieskatiem aizliegt Tev reģistrēt jaunu Partly kontu.

13.4. Mēs varam arī uzreiz bloķēt Tavu pieeju Partly platformai un Partly kontam uz izmeklēšanas periodu, ja mums ir aizdomas, ka Tu esi pārkāpis Vienošanos vai veicis krāpnieciskas darbības. Pieeja tiks atbloķēta, tiklīdz izmeklēšana atspēkos mūsu aizdomas.

13.5. Mūsu mērķis ir sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus visiem Klientiem, tāpēc mēs pārraudzīsim Pakalpojumu sniedzēju aktivitāti Partly platformā. Ja Tu nevarēsi izpildīt minimālās Pakalpojumu kvalitātes prasības, piemēram, minimālais novērtējums un aktivitāte, mums ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, nesniedzot nekādu iepriekšēju paziņojumu.

14. Labojumi

14.1. Jebkādas Vienošanās izmaiņas stājas spēkā pēc tam, kad tās Tev ir paziņotas e-pastā vai Partly mobilajā lietotnē un Tu esi turpinājis sniegt Pakalpojumus.

14.2. Lai labotu Vispārējos Lietošanas noteikumus, mēs ievietosim izmaiņas un atjaunotās versijas mājaslapā un paziņosim vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš. Ja Tu turpināsi izmantot Partly pakalpojumus, mēs uzskatīsim, ka esi apstiprinājis labotos Lietošanas noteikumus.

15. Piemērojamie tiesību akti

Vispārējos Lietošanas noteikumus un Vienošanos regulē, skaidro un īsteno saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ja strīdu, kas radies saistībā ar Vispārējiem Lietošanas noteikumiem vai Vienošanos, nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, to jārisina Latvijas Republikas Augstākajā tiesā.

16. Paziņojumi

16.1. Tev ir pienākums mums nekavējoties ziņot par jebkādām izmaiņām savā kontaktinformācijā.

16.2. Jebkurš paziņojums, kuru ir jāsniedz saskaņā ar Vispārējiem Lietošanas noteikumiem un Vienošanos, ir uzskatāms par pietiekami izziņotu, ja: (i) ir nodots personīgi, (ii) nosūtīts ar kurjeru un ir piegādes apliecinājums, (iii) nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, (iv) nosūtīts e-pastā vai (v) ir pieejams Partly mobilajā lietotnē. Jebkurš paziņojums, kurš ir izsūtīts saskaņā ar šo nosacījumu, ir uzskatāms par saņemtu, (i) ja tas ir nodots personīgi, nodošanas brīdī; (ii) ja nosūtīts ar kurjeru, piegādes datumā; (iii) nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, 10.dienā pēc dokumenta nodošanas pastā nosūtīšanai; (iv) ja tas ir pieejams Partly mobilajā lietotnē vai (v) izsūtīts e-pastā, dienā, kad saņēmējs apstiprina konkrētā e-pasta saņemšanu, vai nākamajā dienā, ja sūtītājs nav saņēmis paziņojumu par kļūdu (e-pasts nav nosūtīts saņēmējam) un ir izsūtījis e-pastu vēlreiz nākamajā kalendārajā dienā un nav saņēmis līdzīgu paziņojumu par kļūdu.

17. Gala noteikumi

Ja kāds no Vispārējiem noteikumiem tiek uzskatīts par neizpildāmu, puses aizvieto to ar tādu noteikumu/nosacījumu, kas ir izpildāms un ir tuvu neizpildāmā nosacījuma nolūkam un tā ekonomiskajam rezultātam. Vispārējie noteikumi stājas spēkā ar 21.01.2020.