Privātuma politika klientiem

Privātuma politika klientiem

SIA Partly, reģistrācijas numurs reģistrācijas Nr. 50203153221, juridiskā adrese: Krāslavas novads, Izvaltas pagasts, Izvalta, Ezera iela 7, Latvija, ir datu pārzinis, kurš noteic Partly Klientu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. SIA Partly ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos, kas ir iesūti uz atbalsta komandas e-pastu (team@partlyapp.com).
Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai “mums” attiecas uz Latvijā dibinātu uzņēmumu SIA Partly kā Partly lietotnes īpašnieku. Savukārt jēdziens “Klients” attiecas uz lietotājiem, kas izvieto/publicē savus ikdienas darbus Partly lietotnē.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam
 • Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese
 • Klienta publicētie darbi (ar attiecīgo darba informāciju)
 • Atsauksmes un reitings
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Klienta Profila informācija
 • Maksājumu informācija
 • Informācija par atlīdzības pieteikumiem/strīdus gadījumiem
2. Personas datu apstrādes mērķis
 • Mēs ievācam un apstrādājam personas datus, lai:
  • nodrošinātu iespēju Klientiem un Pakalpojumu sniedzējiem būt saistītiem un komunicēt;
  • piedāvātu Klientiem tikai pārbaudītus Pakalpojumu sniedzējus;
  • nodrošinātu drošību un savstarpēju uzticamību.
 • Mēs uzrādām Klienta atrašanās vietu un tālruņa numuru Pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu savstarpējo komunikāciju un efektivizētu darbu izpildi. Dati par atrašanās vietu, kā arī tālruņa numurs tiek uzrādīti, tikai tad, kad Klients ir izvēlējies sadarboties ar Pakalpojumu sniedzēju. Atrašanās vietas un tālruņa numura datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar Partly lietotnes aizvēršanu.
 • Partly lietotnē tiek parādīta Klienta fotogrāfija, vārds, pārvaldītās valodas, publicēto darbu skaits, reitings, atsauksmes un apraksts par pašu lietotāju/Klientu, lai Pakalpojumu sniedzējs var labāk identificēt Klientu.
 • Mēs varam izmantot atrašanās vietas informāciju, lai atrisinātu ar pakalpojuma kvalitāti saistītus jautājumus. 
 • Mēs izmantojam Klienta kontaktinformāciju, lai paziņotu par pieejamajiem Partly lietotnes atjauninājumiem. 
 • Mēs ievācam datus par Klienta izvietotajiem/publicētajiem darbiem, lai analizētu sludinājumu kvalitāti un atbilstību mūsu ētikas principiem.
 • Partly izmantos Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi komunikācijai ar Tevi. Mēs ievācam maksājumu informāciju, lai apstrādātu Tavus maksājumus Pakalpojumu sniedzēja vārdā. Mēs neglabājam Tavu maksājumu informāciju, tā tiek glabātā pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Stripe (https://stripe.com/en-lv/privacy)  
 • Klientu atbalsta servisa dati tiek apkopoti katrā gadījumā atsevišķi, un tiek uzglabāti strīdus gadījumu un pakalpojumu kvalitātes problēmu risināšanai.  
3. Juridiskais pamatojums
 • Personas dati tiek apstrādāti, lai Klientam nodrošinātu Lietošanas noteikumos paredzēto pakalpojumu. Mēs ievācam un apstrādājam darba Klienta, kas iesūtīti Partly lietotnes instalēšanas un lietošanas procesa laikā.
 • Partly pakalpojumu lietošanas priekšnosacījums Klientiem ir piekrišana personas identifikācijas, tālruņa verifikācijas un atrašanās vietas datu apstrādei. 
 • Personas dati var tikt apstrādāti arī krāpnieciska veida maksājumu atklāšanai un izmeklēšanai, kā arī citām ar krāpniecību un noziedzību saistītajām darbībām.
4. Datu saņēmēji
 • Klienta personas dati (vārds, fotogrāfija, pārvaldītās valodas, profila informācija un aptuvena atrašanās vieta) tiek atklāti tikai Pakalpojumu sniedzējam ar aktivizētu Partly lietotni, un tikai ja Klients ir ievietojis/publicējis darba sludinājumu.
 • Pakalpojumu sniedzējs redzēs Klienta tālruņa numuru (dažās valstīs numurs var tikt maskēts) un precīzu atrašanās vietu tikai tādā gadījumā, ja Klients un Pakalpojumu sniedzējs būs izvēlējušies sadarboties viens ar otru. 
 • Pēc darba paveikšanas/pakalpojuma sniegšanas Klienta tālruņa numurs (dažās valstīs numurs var tikt maskēts) Pakalpojumu sniedzējam nebūs pieejams. 
 • Klientu sniegtās atsauksmes par saņemtā pakalpojuma kvalitāti tiek publicētas zem Pakalpojumu sniedzēja profila. Pakalpojumu sniedzējs var iesniegt apelāciju par saņemtajām atsauksmēm, ja, viņaprāt, Klients ir rīkojies ļaunprātīgi, sazinoties ar atbalsta komandu caur lietotni vai rakstot e-pastu uz team@partlyapp.com.
 • Atkarībā no Klienta atrašanās vietas viņa personas dati var tikt atklāti Partly grupas un partneruzņēmumiem (vietējiem meitas uzņēmumiem, to pārstāvjiem, sadarbības partneriem, aģentiem utt.). Uz Partly grupas un partneruzņēmumu personas datu apstrādes procesu attiecināmi šajā privātuma politikā rakstītie noteikumi. 
5. Drošība un piekļuve
 • Jebkuri pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek nodoti un uzglabāti MongoDB un/vai Amazon Web Services Inc datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Tikai pilnvarotiem Partly grupas uzņēmumu un partneru darbiniekiem ir pieeja personu datiem, un viņiem atļauts piekļūt šiem datiem tikai tādos gadījumos, kad jārisina ar pakalpojuma izmantošanu radušies jautājumi (ieskaitot strīdus par pakalpojuma/darba veikšanu). 
 • Partly grupas un partneruzņēmumiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami Klientu (darba publicētāju) apkalpošanas nodrošināšanai konkrētajā valstī.
 • Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un tiek personalizēti tikai tādos gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams izmantot strīdus vai krāpniecisku gadījumu risināšanā. 
 • Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti un ir anonīmi. 
6. Piekļuve un rediģēšana
 • Tu vari piekļūt saviem personas datiem un tos atjaunot caur Partly lietotni. 
 • Caur lietotni nav iespējams mainīt sekojošu informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Lai mazinātu datu drošības riskus, Tev būs nepieciešams sazināties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz team@partlyapp.com vai caur lietotni.
7. Datu uzglabāšana
 • Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr vien Tavs lietotāja/Klienta konts būs aktīvs. Ja Tavs konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti no datubāzēm šajā sadaļā izklāstītajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad šādu datu uzglabāšana nepieciešama grāmatvedībai, strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.  
 • Klientiem piegādātie finanšu dati, kas attiecas uz saņemtajiem pakalpojumiem, tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā paveiktā darba. 
 • Dati, kas ievākti grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 gadus pēc pēdējā publicētā darba. 
 • Aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu dati tiks uzglabāti 10 gadus. 
 • Strīdu gadījumos, kas attiecas uz maksājumiem, dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība ir apmierināta vai pienākušas strīdus prasības termiņa beigas.
 • Veikto darbu/pakalpojumu vēsture tiks uzglabāta 3 gadus, pēc tam šie dati tiks anonimizēti. 
 • Lūdzu, ņem vērā, ka Partly lietotnes izdzēšana Tavā ierīcē, nenozīmē, ka Tavi personas dati tiks dzēsti līdz ar to. 
 • Ja Tu nebūsi lietojis Partly lietotni 3 gadus, mēs Tevi informēsim un lūgsim apstiprināt, vai konts arvien ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā konts tiks slēgts un personas dati dzēsti, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.
8. Datu dzēšana
 • Paturi prātā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs Tavu profilu dzēšam pavisam. Sekojoši, ja konts ir ticis izdzēsts, to vairs nevar atjauno. Tāpēc sākotnēji iesakām kontu bloķēt, kas nozīmē, ka Tava informācija nebūs pieejama citiem lietotājiem.
 • Uz jebkuru personas datu dzēšanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu dzēšanas laiku. 
9. Datu pārnesamība
 • Uz jebkuru personas datu pārnešanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu pārnešanas laiku. Pēc tam, kad Tu tiksi atpazīts kā prasību iesniegušais Klients, mēs Tevi nodrošināsim ar Taviem personas datiem, kas ietver kontaktinformāciju, publicēto darbu vēsturi par pēdējiem 3 gadiem un maksājumu informāciju. 
10. Tiešais mārketings
 • Tava e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par Taviem Partly lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, publicētie darbi, maksājumi).  
 • Ja Tu vairs nevēlies saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, klikšķini uz saites "Atrakstīties" e-pasta ziņas beigās vai nosūti ziņu Partly atbalsta komandai caur lietotni. 
11. Strīdu izskatīšana
 • Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar Klientu atbalsta (team@partlyapp.com) starpniecību.
 • Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv.