Privātuma politika pakalpojumu sniedzējiem

Privātuma politika pakalpojumu sniedzējiem

SIA Partly, reģistrācijas numurs reģistrācijas Nr. 50203153221, juridiskā adrese: Krāslavas novads, Izvaltas pagasts, Izvalta, Ezera iela 7, Latvija, ir datu pārzinis, kurš noteic Partly Pakalpojumu sniedzēju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. SIA Partly ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos, kas ir iesūti uz atbalsta komandas e-pastu (team@partlyapp.com).
Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai “mums” attiecas uz Latvijā dibinātu uzņēmumu SIA Partly kā Partly lietotnes īpašnieku. Savukārt jēdziens “Pakalpojumu sniedzējs” attiecas uz lietotājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus Partly lietotnē.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam
 • Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Pakalpojuma sniedzēja profila informācija
 • Pakalpojumu sniedzēja prasmes, atsauksmes un vērtējumi
 • Pakalpojumu sniedzēja paveiktie darbi
 • Maksājumu un juridiskā informācija (ja ir noslēgts sadarbības līgums)
 • Specifiskos gadījumos arī dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem
 • Informācija par strīdus gadījumiem. Finanšu dati, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par personas datiem, jo Pakalpojumu sniedzēji piedāvā savus pakalpojumus saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.
2. Datu apstrādes mērķi
 • Partly ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi savienot Pakalpojuma sniedzējus ar Klientiem, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku, drošāku un ērtāku pakalpojumu.
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek izmantota, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pakalpojuma sniegšana, un vajadzības gadījumā sniegtu palīdzību.
 • Dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem tiek izmantoti, lai noteiktu atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību pakalpojumu sniegšanai.
 • Partly lietotnē tiek parādīta Pakalpojuma sniedzēja fotogrāfija, vārds, pārvaldītās valodas, prasmes, paveiktie darbi, reitings, atsauksmes un apraksts par pašu Pakalpojuma sniedzēju, lai palīdzētu Klientiem identificēt Pakalpojuma sniedzēju.
 • Partly izmantos Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi komunikācijai ar Tevi.
 • Mēs neglabājam Tavu maksājumu informāciju, ja vien mums nav noslēgts atsevišķs sadarbības līgums. Maksājumu informācija tiek glabātā pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Stripe (https://stripe.com/en-lv/privacy).
 • Tu vari saņemt pārskatus par Tavu aktivitātes līmeni un ieņēmumiem no Partly. Šāds pārskats var tikt piedāvāts sadarbojoties ar mūsu partneri un maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe.
3. Juridiskais pamatojums
 • Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu ar Pakalpojuma sniedzēju noslēgtā līguma un/vai Lietošanas noteikumu izpildi. Pakalpojumu sniedzēja identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums Partly pakalpojumu izmantošanai, kā arī kvalitātes un drošības nodrošināšanai.
 • Personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai izmeklētu un atklātu krāpnieciskus maksājumus.
 • Ar kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem saistītie dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu juridisku pienākumu ievērošanu.
4. Datu saņēmēji
 • Tavi personas dati tiek atklāti tikai tiem Klientiem, kuru darbiem Tu esi pieteicies. Klienti redzēs Tavu fotogrāfiju, vārdu, pārvaldītās valodas, prasmes, paveikto darbu daudzumu, reitingu, atsauksmes un Tavu aprakstu. Klients varēs ar Tevi sazināties tikai tad, kad būsi pieteicies viņa publicētajam darbam.
 • Atkarībā no Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietas personas dati var tikt atklāti Partly grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem). Partly grupas un partneruzņēmumi veiks datu apstrādi, balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti šajā privātuma politikā.
5. Drošība un piekļuve
 • Jebkuri darba veikšanas/pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek nodoti un uzglabāti MongoDB un/vai Amazon Web Services Inc datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Tikai pilnvarotiem Partly grupas uzņēmumu un partneru darbiniekiem ir pieeja personu datiem, un viņiem atļauts piekļūt šiem datiem tikai tādos gadījumos, kad jārisina ar pakalpojuma izmantošanu radušies jautājumi (ieskaitot strīdus par pakalpojuma/darba veikšanu).  
 • Partly grupas un partneruzņēmumiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami lietotāju (Klientu un Pakalpojuma sniedzēju) apkalpošanas nodrošināšanai konkrētajā valstī.
 • Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un tiek personalizēti tikai tādos gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams izmantot strīdus vai krāpniecisku gadījumu risināšanā.  
 • Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti un ir anonīmi. 
6. Klientu personas datu apstrāde
 • Tu drīksti apstrādāt Klientu personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, izmantojot Partly lietotni. 
 • Tu nedrīksti apstrādāt Klientu personas datus bez mūsu atļaujas. Tu nedrīksti sazināties ar Klientiem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai savstarpēji izmantot personas datus, kurus norādījis Klients vai kuri Tev pieejami ar Partly lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar pakalpojumu/darbu izpildi.
 • Tev ir jāievēro Klientu Privātuma politikā minētie noteikumi un nosacījumi Klientu personas datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt Tavu Partly kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja Tu esi pārkāpis Klientu datu apstrādes noteikumus.
7. Piekļuve, labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnesamība
 • Personas datus, kurus apstrādā Partly un kuri tiek ievadīti Partly lietotnē, var skatīt un labot Partly lietotnē.
 • Caur lietotni nav iespējams mainīt sekojošu informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru un prasmes (Tavas darbu kategorijas). Gadījumā, ja vēlies attiecīgo informāciju mainīt, tad, lai mazinātu datu drošības riskus, Tev būs nepieciešams sazināties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz team@partlyapp.com.
 • Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr vien Tavs Pakalpojumu sniedzēja konts būs aktīvs. Ja Tavs konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti no datubāzēm šajā sadaļā izklāstītajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad šādu datu uzglabāšana nepieciešama grāmatvedībai, strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.
 • Pakalpojumu sniedzējam piegādātie finanšu dati, kas attiecas uz piedāvātajiem pakalpojumiem, tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā paveiktā darba.
 • Dati, kas ievākti grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 gadus pēc pēdējā publicētā darba.
 • Aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu dati tiks uzglabāti 10 gadus.
 • Strīdu gadījumos, kas attiecas uz maksājumiem, dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība ir apmierināta vai pienākušas strīdus prasības termiņa beigas.
 • Veikto darbu/pakalpojumu vēsture tiks uzglabāta 3 gadus, pēc tam šie dati tiks anonimizēti.
 • Lūdzu, ņem vērā, ka Partly lietotnes izdzēšana Tavā ierīcē, nenozīmē, ka Tavi personas dati tiks dzēsti līdz ar to.
 • Ja Tu nebūsi lietojis Partly lietotni 3 gadus, mēs Tevi informēsim un lūgsim apstiprināt, vai konts arvien ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā konts tiks slēgts un personas dati dzēsti, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.
 • Paturi prātā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs Tavu profilu dzēšam pavisam. Sekojoši, ja konts ir ticis izdzēsts, to vairs nevar atjaunot. Tāpēc sākotnēji iesakām kontu bloķēt, kas nozīmē, ka Tava informācija nebūs pieejama citiem lietotājiem.
 • Uz jebkuru personas datu dzēšanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu dzēšanas laiku.
 • Uz jebkuru personas datu pārnešanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu pārnešanas laiku. Pēc tam, kad Tu tiksi atpazīts kā prasību iesniegušais Klients, mēs Tevi nodrošināsim ar Taviem personas datiem, kas ietver kontaktinformāciju, publicēto darbu vēsturi par pēdējiem 3 gadiem un maksājumu informāciju.
8. Tiešais mārketings
 • Tava e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par Taviem Partly lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, paveiktie darbi, pieteikumi darbiem u.c.). 
 • Ja Tu vairs nevēlies saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, klikšķini uz saites "Atrakstīties" e-pasta ziņas beigās vai nosūti ziņu Partly atbalsta komandai caur lietotni. 
9. Strīdu izskatīšana
 • Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar Klientu atbalsta (team@partlyapp.com) starpniecību.
 • Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv.