Privātuma politika Darba veicējiem

Privātuma politika
(Darba veicējiem)

SIA Partly, reģistrācijas numurs 50203153221, adrese: Krišjāņa Barona iela 45/47 - 21, Rīga, LV-1011 ir datu pārzinis, kurš noteic Partly darbu publicētāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. SIA Partly ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos, kas ir iesūti uz atbalsta komandas e-pastu ([email protected]).
Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai “mums” attiecas uz Latvijā dibinātu uzņēmumu SIA Partly kā Partly lietotnes īpašnieku. Savukārt jēdziens “Darba veicējs” attiecas uz lietotājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus/veic darbus Partly lietotnē.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

 • Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Darba veicēja ģeogrāfiskā atrašanās vieta.
 • Darba veicēja stundas likme par piedāvāto pakalpojumu.
 • Pakalpojumu sniedzēja veiktie darbi, prasmes, atsauksmes un vērtējumi.
 • Fotogrāfija, profesionālo kvalifikāciju un personību apliecinoši dokumenti.
 • Dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem.
 • Informācija par strīdus gadījumiem. Finanšu dati, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par personas datiem, jo darba veicēji piedāvā savus pakalpojumus saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.

2. Datu apstrādes mērķi

 • Partly ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi savienot darba veicējus ar klientiem (darba publicētājiem), lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku, drošāku un ērtāku pakalpojumu.
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek izmantota, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pakalpojuma sniegšana, un vajadzības gadījumā sniegtu palīdzību.
 • Profesionālo kvalifikāciju un personību apliecinoši dokumenti, kā arī dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem tiek izmantoti, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību darba veikšanai.
 • Partly lietotnē tiek parādīta darba veicēja fotogrāfija, vārds, pārvaldītās valodas, prasmes, veiktie darbi, reitings, atsauksmes un apraksts par pašu darba veicēju, lai palīdzētu klientiem (darba publicētājiem) identificēt darba veicēju.
 • Partly izmantos Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi komunikācijai ar Tevi.
 • Tu saņemsi pārskatus no Partly, kuros būs norādīta informācija par Tavu aktivitātes līmeni un ieņēmumiem no Partly. Šāds pārskats ir nepieciešams, lai sniegtu Tev informāciju par gūtajiem ieņēmumiem, izmantojot Partly lietotni.

3. Juridiskais pamats

 • Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu ar darba veicēju noslēgtā līguma izpildi. Pakalpojumu sniedzēja identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums Partly pakalpojumu izmantošanai, kā arī kvalitātes un drošības nodrošināšanai.
 • Personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai izmeklētu un atklātu krāpnieciskus maksājumus.
 • Ar kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem saistītie dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu juridisku pienākumu ievērošanu.

4. Saņēmēji

 • Tavi personas dati tiek atklāti tikai tiem klientiem (darba publicētājiem), kuru darbiem Tu esi pieteicies. Darba publicētāji redzēs Tavu fotogrāfiju, vārdu, pārvaldītās valodas, prasmes, veikto darbu daudzumu, reitingu, atsauksmes un Tavu aprakstu. Klients (darba publicētājs) varēs ar Tevi sazināties tikai tad, kad būsi piekritis veikt viņa publicēto darbu.
 • Atkarībā no darba veicēja atrašanās vietas personas dati var tikt atklāti Partly grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem). Partly grupas un partneruzņēmumi veiks datu apstrādi, balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti šajā privātuma politikā.

5. Drošība un piekļuve

 • Jebkuri darba veikšanas/pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek nodoti un uzglabāti MongoDB un/vai Amazon Web Services Inc datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Tikai pilnvarotiem Partly grupas uzņēmumu un partneru darbiniekiem ir pieeja personu datiem, un viņiem atļauts piekļūt šiem datiem tikai tādos gadījumos, kad jārisina ar pakalpojuma izmantošanu radušies jautājumi (ieskaitot strīdus par pakalpojuma/darba veikšanu). 
 • Partly grupas un partneruzņēmumiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami klientu (darba publicētāju) apkalpošanas nodrošināšanai konkrētajā valstī.
 • Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un tiek personalizēti tikai tādos gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams izmantot strīdus vai krāpniecisku gadījumu risināšanā. 
 • Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti un ir anonīmi. 

6. Klientu (darba publicētāju) personas datu apstrāde

 • Tu drīksti apstrādāt klientu personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, izmantojot Partly lietotni. 
 • Tu nedrīksti apstrādāt klientu personas datus bez mūsu atļaujas. Tu nedrīksti sazināties ar klientiem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai savstarpēji izmantot personas datus, kurus norādījis klients vai kuri tev pieejami ar Partly lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar pakalpojumu/darbu izpildi.
 • Tev ir jāievēro klientu (darba publicētāju) Privātuma politikā minētie noteikumi un nosacījumi klientu personas datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt Tavu Partly kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja Tu esi pārkāpis klientu datu apstrādes noteikumus.

7. Piekļuve, labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnesamība

 • Personas datus, kurus apstrādā Partly un kuri tiek ievadīti Partly lietotnē, var skatīt un labot Partly lietotnē.
 • Caur lietotni nav iespējams mainīt sekojošu informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru un stundas likmi par pakalpojumu. Lai mazinātu datu drošības riskus, Tev būs nepieciešams sazināties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz [email protected].
 • Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr Tavs darba veicēja konts būs aktīvs. Ja Tavs konts tiks slēgts, Tavi personas dati tiks uzglabāti vēl papildus 3 gadus.
 • Dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek uzglabāti 7 gadus.
 • Gadījumā, ja rodas aizdomas par administratīvu vai noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiek uzglabāti 10 gadus.
 • Strīdu gadījumā datus nepieciešams uzglabāt līdz to atrisinājumam vai strīdus prasības termiņa beigām.
 • Atbilde uz pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta mēneša laikā, attiecīgi nosakot datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku.

8. Tiešais mārketings

 • Tava e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai tikai tad, ja esi sniedzis tam piekrišanu caur Partly lietotni. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par Taviem Partly lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, publicētie darbi, maksājumi). 
 • Ja Tu vairs nevēlies saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lūdzu, klikšķini uz saites "Atrakstīties" e-pasta ziņas beigās vai savā iestatījumu sadaļā Partly lietotnē. 

9. Strīdu izskatīšana

 • Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta ([email protected]) starpniecību.
 • Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu [email protected].